Accountants en Belastingconsulenten

Verlaging sociale bijdragen tot 20,5% in 2018

Zoals u weet worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend als een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen. In 2015 besliste de regering in het kader van de taxshift om het bijdragepercentage geleidelijk aan te verlagen.

 

Hoe verliep die verlaging tot nu toe? 
In 2016 werd het percentage van 22% verminderd naar 21,5%. Dit jaar betalen zelfstandigen nog 21% sociale bijdragen. Starters konden genieten van een voordeliger bijdragepercentage.

 

Wat verandert er vanaf 2018?
Vanaf 2018 zal er maar één percentage meer zijn voor iedereen: 20,50% voor alle zelfstandigen, zowel starters als gevestigden.

Op het gedeelte van de inkomsten dat € 57.415,67 overschrijdt, zal de zelfstandige nog steeds 14,16% betalen. Op inkomsten boven € 84.612,53 zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. 

Gepensioneerde zelfstandigen genieten nog steeds van een apart bijdragepercentage van 14,70%.